відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

Досьє фірми

  • "зібрані в результаті вивчення джерел торгово-економічної та науково-технічної інформації відомості систематизуються у вигляді досьє фірми, які виглядають, зазвичай, так: • відомості загального характеру: - назва фірми, країна, фірмовий знак, поштові реквізити; - організаційно-правова форма (акціонерне товариство, власне підприємство і т. п.); - історична довідка (рік створення фірми, що пройшла реєстрацію тощо); - характер діяльності (виробнича, посередницька), місце фірми в галузі, значення для економіки країни; - хто контролює фірму, участь іноземного капіталу; - організаційна структура фірми (відділи, прізвища основних керівників); - філії, дочірні підприємства. Комерційні зв'язки; • характер і обсяг діяльності фірми: - основна номенклатура діяльності фірми, технічні характеристики продукції, ціни; - обсяг виробництва в динаміці; - виробнича база фірми, географічне розміщення, розподіл виробничих потужностей, їх характеристика; - чисельність зайнятих (робітників, ІТП, службовців); - питома вага виробництва на світовому та внутрішньому ринках, зовнішньо-торговельний оборот; - капітальні вкладення, їх динаміка; • науково-дослідна діяльність: - чисельність працівників, зайнятих науково-дослідною роботою, витрати на цю роботу в динаміці; - частка фірми в загальній сумі витрат на науково-дослідну та дослідно-конструкторську роботу в даній галузі; - структура науково-дослідних витрат; - основні розробки фірми, вартість і строки розробки окремих виробів і процесів; - співробітництво в галузі досліджень і розробок з іншими фірмами; - основні науково-дослідні центри, їх тематика та спеціалізація; • фінансово-економічні показники: - оборот, активи, виробничі фонди, капіталовкладення, їх масштаби та структура, прибуток; • патентно-ліцензійна діяльність: - кількість щорічних заявок, які подаються й одержуються фірмою патентів; - обсяг і структура закордонного патентування за країнами та класами; - зіставлення даних про закордонне патентування й експорті продукції; - баланс платежів і надходжень до ліцензійної торгівлі; - пропозиції і попит фірми з ліцензіями; - укладені ліцензійні угоди; - будівництво установок з використанням ліцензованої технології фірми; • конкуренти фірми: - назви та коротка характеристика фірм усередині країни та інших країнах "


Супермножина:

Споріднені вершини: