відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

Дискламація (правове застереження)

  • "застосовується та допускається у разі, якщо до складу заявленого на реєстрацію позначення включені неохороноспроможні елементи, які окремо не можуть бути зареєстровані як знаки, оскільки не відповідають абсолютним критеріям охороноспроможності. Проте такі позначення можуть бути елементами знаків різних осіб, якщо в цілому ці знаки не схожі настільки, що їх можна сплутати. Дискламація не допускається, якщо неохороноспроможні елементи є оманливими або такими, що можуть увести в оману споживача щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу. Допускається використання позначень як складової частини товарних знаків, якщо вони не займають домінуючого становища, тобто мають відносно менші розміри (виконуються більш дрібним шрифтом для словесних знаків) і займають периферійну позицію в композиції позначення. В іншому випадку, коли неохороноздатне позначення завдяки своєму центральному положенню і великим розмірам є визначальним у сприйнятті позначення, останньому відмовляють в охороні (виняток може допускатися щодо етикеток, у яких може домінувати неохороноздатне найменування товару). Застосування неохороноздатних елементів у складі товарного знака може оформлюватися різними способами. • У тих випадках, коли неохороноздатний елемент органічно вплітається в композицію заявленого позначення і не сприймається окремо від знака, позначення реєструється в цілому без будь-яких додаткових застережень. Наприклад, зображення геометричної фігури може входити до композиції товарного знака. • У тих випадках, коли неохороноздатний елемент входить до композиції заявленого позначення, але тим не менш сприймається самостійно, позначення реєструється в цілому без надання цьому елементу окремої охорони. Це може мати місце як щодо образотворчих, так і щодо словесних товарних знаків. • Так, зазвичай, реєструються в складі знака в цілому без надання окремої охорони неохороноздатні словесні позначення, відокремлені дефісом від неохороноздатного компонента. Також у складі знака охороняються і неохороноздатні літерні та цифрові елементи, поєднані з відмінними компонентами. Можуть охоронятися у складі товарного знака і явно неохороноздатні позначення, які, однак, становлять єдине ціле з охороноздатним компонентом в смисловому відношенні та пов'язані з ним синтаксично, наприклад, STYLEMAN OF GERMANY. • У тих випадках, коли неохороноздатні елементи композиційно не пов'язані з іншими елементами знака, який є охороноздатним, неохороноздатні елементи під час реєстрації виключаються з охорони. Найбільш поширеним випадком такого виключення з охорони є використання неохороноздатних елементів у складі етикетки. Однак можливе виключення з охорони неохороноспроможних елементівьтакож із позначень, що представляють собою набір не пов'язаних міжьсобою компонентів, наприклад, ALCINA DERM. "


Супермножина:

Споріднені вершини: