відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

Державна премія України

  • "для стимулювання інтелектуальної діяльності держава використовує різноманітні правові форми. Від імені держави присуджуються вищі державні премії: • Національна премія України імені Тараса Шевченка присуджується за найвидатніші твори літератури і мистецтва, публіцистики і журналістики, які є вершинним духовним надбанням українського народу, утверджують високі гуманістичні ідеали, збагачують історичну пам'ять народу, його національну свідомість і самобутність, спрямовані на державотворення і демократизацію українського суспільства; • Державна премія в галузі науки і техніки присуджується за: - видатні наукові дослідження, що сприяють подальшому розвитку гуманітарних, технічних і природничих наук, позитивно впливають на суспільний прогрес і утверджують високий авторитет вітчизняної науки у світі; - розроблення та впровадження нової техніки, матеріалів і технологій, но-их способів і методів лікування та профілактики захворювань, що відповідають рівню світових досягнень; - роботи, що становлять значний внесок у вирішення проблем охорони навколишнього природного середовища та забезпечення екологічної безпеки; - створення підручників для середніх загальноосвітніх, професійних навчально-виховних, вищих навчальних закладів, що відповідають сучаснимтвимогам і сприяють ефективному опануванню молоддю знань, істотнотвпливають на поліпшення підготовки майбутніх спеціалістів; • Державні премії України в галузі архітектури присуджуються за створення видатних житлово-цивільних і промислових архітектурних комплексів, будівель і споруд, роботи в галузі містобудування, ландшафтноїтархітектури, упорядження міст і селищ, реставрації пам'яток архітектуриті містобудування, наукові праці з теорії та історії архітектури, що маютьтважливе значення для дальшого розвитку вітчизняної архітектури і містобудування та здобули широке громадське визнання"


Супермножина:

Споріднені вершини: