відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

Декомпозиція

  • "розкладання на складові частини; метод розчленування складної задачі чи пристрою (системи) на ряд задач чи пристроїв (підсистем) меншої складності та їх послідовне рішення чи розробка"


Супермножина:

Споріднені вершини: