відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

Документний потік

  • "організована множина документів (первинних чи/або вторинних), які функціонують (створюваних, розповсюджуваних і використовуваних) у соціальному середовищі (змінювана у часі множина документів, які знаходяться у динаміці). При отриманні документального інформаційного потоку виконуються наступні види аналізу: • кількісний (статистичний або наукометричний); • аналіз структури документального потоку; • аналіз інформаційних зв'язків; • якісний (змістовний) аналіз публікацій у документальному інформаційному потоці"


Супермножина:

Споріднені вершини: