відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

Документ

  • "передбачена законом матеріальна форма одержання, зберігання, використання та поширення інформації шляхом фіксації її на папері, магнітній, кіно-відео-, фотоплівці або на іншому носієві. Поняття «документ» виступає як родове для видових понять: опублікований, неопублікований, фотодокумент, кінодокумент тощо. З цього погляду різновидом документу є: рукопис, книга, журнал, газета, буклет, креслення, карта, фільм, грампластинка, мікрофільм, магнітна стрічка, оптичний диск тощо. Див. також Аналітично-синтетична обробка документів; Анулювання [охоронного документа]; Ввдання (різновиди) [документальне], [документально-художнє]; Документ (вузькоспеціальні визначення); Документація; Документний масив; Документний потік; Документі ресурси; Документний фонд; Документування; Копія [документа]; Методи вивчення інформаційних потреб [вивчення планових і розпорядчих документів], [вивчення документів, що не публікуються]; Ознаки документа; Охоронний документ; Подання заявок на видачу охоронних документів; Пошук інформації [пошуковий масив документів]"

Споріднені вершини: