відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

Докази

  • "будь-які фактичні дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин, що обґрунтовують вимоги і заперечення сторін, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Якщо сторона надала достатні докази для обґрунтування її претензій і навела докази для підтвердження претензій, що перебувають під контролем протилежної сторони, судові органи мають Право вимагати, щоб докази були представлені і протилежною стороною за дотримання у відповідних випадках умов, які гарантують захист конфіденційної інформації. Уразі, коли сторона судового розгляду добровільно і не без достатніх підстав відмовляє у доступі до необхідної інформації або іншим чином не забезпечує її у прийнятний період, або встановлює значні перешкоди у здійсненні процедури, пов'язаної із заходом щодо захисту прав, — органи судової влади мають право застосувати попередні та заключні рішення, ствердні або заперечні, на основі наданої їм інформації, включаючи скаргу або доказ, представлений стороною, яка зазнала негативних наслідків через відмову в доступі до інформації, що піддягає під забезпечення сторонам можливості бути заслуханими з питань доказів або свідчень. Розрізняють три форми доказів: документальні, речові, а також свідчення спеціаліста (експерта). Наприклад, у справах, пов'язаних із винаходами, такими доказами можуть бути: • документальний — доказ, який подається у письмовому вигляді. Зокрема, будь-які документи, акти, листування службового або особистого характеру, що містять у собі відомості про обставини, які мають значення для справи (наприклад, матеріали діловодства по заявці); • речові докази — наприклад, моделі, діючі пристрої, описані в розділі про попередній рівень техніки та в основному пункті формули даної патентної заявки; • експертні висновки, висновки спеціаліста або свідчення — використовуються як загальний доказ для оцінки наявності: - новизни винаходу; - промислової придатності винаходу; - зрозумілості та достатності патентного опису для спеціалістів даної галузі; - рівня техніки на фіксовану дату; - значення технічних термінів, застосованих у даній галузі; - давати інші потрібні пояснення фактів наукового характеру тощо "

Споріднені вершини: