відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

Дозвіл (повноваження.надання прав)

  • дозвіл (згода), що надається на використання твору автором або іншим володільцем авторського права іншій особі для використання такого твору певним способом і за певних умов


Супермножина:

Споріднені вершини: