відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

Договори у сфері інтелектуальної діяльності

  • "договори у сфері інтелектуальної діяльності в цілому мають свої специфічні особливості, які відрізняють їх від інших цивільно-правових договорів, мають своєрідний характер, що робить їх набагато складнішими від звичайних цивільно-правових договорів. Основні договори у сфері інтелектуальної діяльності можна поділити на: • договори, спрямовані на створення об'єктів інтелектуальної власності; • договори, що регулюють порядок використання об'єктів інтелектуальної власності. Окрім того, зазначені договори можна поділити за змістом інтелектуальної діяльності: • договори у галузі наукової, літературної, художньої та мистецької діяльності; • договори, що стосуються науково-технічної діяльності; • договори на використання засобів індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг; • договори, які можна назвати супутніми договорами, що стосуються інтелектуальної діяльності. До них належать договори на управління майновими правами авторів на колективній основі, договори на представництво суб'єктів права інтелектуальної власності тощо. Об'єктами договорів у сфері інтелектуальної діяльності можуть бути дії обслуговуючого характеру: - на виконання робіт, наприклад, здійснення патентного пошуку; - акумуляція певної науково-технічної та будь-якої іншої інформації, необхідної для успішної науково-технічної розробки; - певні юридичні послуги, що надаються авторам творів та інших розробок тощо. Об'єктом договору в сфері промислової власності може бути тільки об'єкт, що має охоронний документ, за відсутності якого об'єкт не може вважатися об'єктом промислової власності.Див. також Використання [без договору з автором]; Державний реєстр [договорів, які стосуються права автора на твір]; Майнові права інтелектуальної власності [на об'єкт, створений у зв'язку з виконанням трудового договору]; Міжнародні договори (угоди); Міжнародні конвенції; Ліцензійні договори (про передачу права власності); Ліцензія [за предметом ліцензійних договорів]; "


Супермножина:


Субмножина:

Споріднені вершини: