відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

Довіреність

  • письмове уповноваження, що видається однією особою (довірителем) іншій особі (довіреному, представнику) для представництва перед третіми особами. Довіреність фіксує зміст і межі повноважень, дії яких на підставі довіреності створюють права й обов'язки безпосередньо для довірителя


Супермножина:

Споріднені вершини: