відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

Довідково - пошуковий апарат

  • сукупність упорядкованих масивів вторинних документів (картотек, покажчиків баз даних тощо), створених для пошуку першоджерел, документів або відомостей, що містяться в них. Див. також Покажчик патентних документів


Супермножина:

Споріднені вершини: