відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

Дедукція

  • розумова конструкція, в якій висновок щодо якогось елементу множини робиться на підставі знання загальних властивостей всієї множини. Змістом дедукції як методу пізнання є використання загальних наукових положень при дослідженні конкретних явищ. Дедукція та індукція — взаємопротилежні методи пізнання


Супермножина:

Споріднені вершини: