відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

Дисконтування

  • приведення економічних показників різних років до порівнянного в часі виду за допомогою коефіцієнта дисконтування. Див. також. Методи оцінки вартості прав на об'єкти інтелектуальної власності [доходний (фінансовий) метод]


Супермножина:

Споріднені вершини: