відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

Дисертація на здобуття наукового ступеня

  • "наукова праця у вигляді спеціально підготовленого рукопису, наукової доповіді, опублікованих монографії або підручника. Має бути самостійно написаною науковою працею, що містить висунуті автором для прилюдного захисту теоретичні або експериментальні результати й наукові положення, характеризується єдністю змісту та свідчить про його особистий внесок у науку. Запропоновані нові рішення мають бути строго аргументовані й критично оцінені порівняно з відомими рішеннями. Дисертації, що мають прикладне значення, повинні містити відомості про практичне використання одержаних автором наукових результатів, а дисертації, що мають теоретичне значення, — рекомендації для використання наукових висновків. Дисертація у вигляді наукової доповіді містить короткий узагальнений виклад результатів наукових досліджень, проведених автором і опублікованих ним раніше в працях, що мають велике значення для науки й практики. Див. також Державний реєстр [дисертацій, НДР, ДКР]; Реферат [дисертації]"


Супермножина:

Споріднені вершини: