відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

Директорія (каталог.папка)

  • властивість у файловій системі, порядку організації файлів. Типова файлова система містить велику кількість файлів і директорій, що допомагають впо- рядковувати їх шляхом групування. За цією термінологією папка, що знаходиться у іншій папці, є підпапкою чи вкладеною папкою. Всі сукупності папок на комп'ютері являють собою ієрархічну структуру, що виглядає як дерево каталогів


Супермножина:

Споріднені вершини: