відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

Диверсифікація

  • "вихід уже діючої фірми на новий ринок або початок виробництва нового виду продукції. Диверсифікація виникає, якщо подібні методи виробництва, доступні технології з випуску нової та старої продукції під час розширення асортименту виробів, які виготовляються на одному підприємстві, за необхідності зменшення ризику виробництва, за допомогою розподілу інвестицій та інших ресурсів між декількома напрямами діяльності — виробництвом різнорідних товарів і наданням різних послуг, подоланням циклічності умов ведення господарства та т. ін. Диверсифікація буває: • зв'язана — виникає у тих випадках, коли фірма починає випускати продукцію подібну до тієї, яку вона виготовляла раніше; • незв'язана — виникає у тих випадках, коли нова та стара продукція суттєво відрізняється одна від одної"

Споріднені вершини: