відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

Джерело

  • зазначається при вільному використанні твору іншого автора. При цьому необхідні точне посилання на автора, якщо він зазначається в джерелі, назва видання, місце і рік його опублікування, звідки взята цитата або ілюстрація. Якщо джерелом є періодичне видання, зазначається його назва, рік і дата або номер фактичного випуску [136]. Див. також Посилання


Супермножина:

Споріднені вершини: