відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

Джерела права інтелектуальної власності

  • "юридичні акти різних державних органів, у яких містяться правові норми, що регулюють відносини щодо створення та використання об'єктів інтелектуальної власності. Залежно від юридичної сили актів, що містять норми права інтелектуальної власності, джерела права інтелектуальної власності поділяються на такі групи: • акти державних органів — конституція країни, що володіє вищою юрдичною силою і є базою поточного законодавства, закони, підзаконні акти (укази, розпорядження глави держави; постанови, розпорядження уряду; нормативні акти, накази, постанови, інструкції міністерств та інших органів виконавчої влади); • акти органів місцевого самоуправління — нормативні акти місцевої адміністрації, чинність яких обмежена певною територією (розпорядження, рішення); • міжнародні акти — акти, норми яких мають перевагу перед внутрішнім національним законодавством, у зв'язку з чим їх роль щодо регулювання права інтелектуальної власності надзвичайно висока"


Супермножина:

Споріднені вершини: