відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

Девальвація

  • зниження курсу національної валюти стосовно до якої-небудь іноземної валюти, золота


Супермножина:

Споріднені вершини: