відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

чистий

  • "прибуток після вирахування витрат (затрат на виробництво і реалізацію та сплати податків і всіх боргових зобов'язань. Є основою формування фондів економічного стимулювання); • у сфері авторського права та суміжних прав — дохід, за вирахуванням податку на додану вартість і передбачених законом зборів, знижок, отриманий у результаті здійснення господарської діяльності, у процесі якої відбувається користування репертуаром організації управління, що д іє в інтересах установників управління і/або набувачів вигоди у сфері авторського права і суміжних прав"


Супермножина:

Споріднені вершини: