відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

патентна

  • "сукупність документів, що містять відомості про результати науково-технічних і проектно-конструкторських розробок, заявлених чи визнаних винаходами, корисними моделями, промисловими зразками, а також відомості про охорону прав власників патентів і свідоцтв на об'єкти промислової власності. Вивчення масиву патентних документів дає змогу визначити напрями досліджень провідних фірм світу на певному етапі, надто з огляду на той факт, що 80% науково-технічної інформації, наведеної в патентах, ніколи не повторюється в інших науково-технічних публікаціях [76]. • Класифікування патентної документації — визначення індексу (індексів) міжнародної системи класифікації об'єктів промислової власності відповідно до змісту патентного документа. • Вторинна патентна документація — див. Документ [вторинний]. Див. також Джерела патентної інформації; Класифікація; Комплектування патентної документації; Мінімум документації РСТ; Міжнародний центр патентної документації"


Супермножина:

Споріднені вершини: