відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

юридична сила документа

  • властивість офіційного документа, надана йому чинним законодавством, компетенцією органа, що його видав, та встановлена порядком оформлення


Супермножина:

Споріднені вершини: