відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

інформація документа

  • "умовно інформація документа може бути розділена на три частини: • документна інформація — інформація, що зафіксована на матеріальному носієві, спеціально створеному для її зберігання та передачі у просторі чи/абоучасі. Це інформація, яка міститься в документі; • документальна інформація — інформація, яка базується на документі (-ах), підтверджена документом (-ами). Тобто це інформація, яка з тим чи іншим ступенем точності відтворює документну інформацію, що вже існує; • інформація на документі — це автографи, різні помітки, резолюції, підписи, штемпелі бібліотек, архівів, інформаційних центрів тощо, що свідчать про особливі обставини існування документа у часі та просторі;"


Супермножина:

Споріднені вершини: