відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

первинний

  • документ, що містить у собі вихідну інформацію, тобто безпосередньо містить запис результатів вивчення, дослідження, розробки, практичної діяльності тощо (наприклад, опис винаходу, науково-технічний звіт)


Супермножина:

Споріднені вершини: