відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

вторинний

  • документ, що є результатом аналітично-синтетичної та іншої переробки одного або кількох первинних документів. Прикладом вторинного патентного документа є реферат (до заявки або патенту), що являє собою скорочений виклад змісту опису винаходу (корисної моделі)


Супермножина:

Споріднені вершини: