відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

Державний реєстр

  • сукупність офіційних відомостей щодо державної реєстрації об'єкта (особи),що підлягає реєстрації, які постійно зберігаються на електронному та/або паперовому носіях


Супермножина:


Субмножина:

Споріднені вершини: