відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

художнього замовлення

  • "угода, за якою автор зобов'язується створити та передати замовнику в установлений договором строк твір образотворчого мистецтва, а замовник зобов'язується сплатити автору обумовлену винагороду. У договорі має визначатися два строки для створення твору: початок подання замовникові ескізу твору а потім — готового твору. Особливістю договору художнього замовлення і покладення ризику творчої невдачі на замовника. Це означає, що аванс, виплачений автору замовником, у разі творчої невдачі поверненню не підлягаєЗа договором художнього замовлення створений автором твір образотворчого мистецтва після оплати винагороди стає власністю замовника. При цьому особисті немайнові та майнові права зберігаються за автором, замовник має дотримуватися їх. Замовник має право користуватися та розпоряджатися твором на свій розсуд. При передачі твору образотворчого мистецтва чи матеріального об'єкта, в якому втілено цей твір, у власність іншій особі автор має право вимагати доступу до цього твору з метою його використання для відтворення (виготовлення примірників, слайдів, карток переробок тощо) за умови, що це не порушує законні права та інтересів власника твору образотворчого мистецтва. Твори образотворчого мистецтва часто використовуються у промисловості Таке використання можливе лише на підставі окремого договору користувача з автором. Це вже буде договір не художнього замовлення, а договір на використання вже готового твору. Проте це не означає, що майбутній користувач може укласти з автором договір художнього замовлення. Як і в будь-якому іншому, у зазначеному договорі мають бути визначені ті самі умови — об'єкт твору, масштаби його використання, розмір, порядок обчислення та виплати авторської винагороди. Належне виконання художником своїх обов'язків за договором художнього замовлення, а театральним художником — за трудовим договором вимагає тісної творчої співдружності з режисером-постановником. Художик зобов'язаний виконувати вказівки режисера, вносити необхідні виправлення та зміни в ескізи та макети до їх беззастережного прийняття керівництвом театру. Прийняту роботу художник зобов'язується виконати у строк і подати театру і частинах: спочатку чорнові малюнки та прикидки для виготовлення макета, потім подається сам макет і в останню чергу — ескізи костюмів чи декорацій. Театральний художник своїми художніми роботами бере активну участь у постановці спектаклю "

Споріднені вершини: