відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

у сфері науково-технічної діяльності

  • укладаються лише за умови, що результати науково-технічної діяльності визнані в установленому порядку об'єктами промислової власності й, отже, об'єктами правової охорони. Тобто предметом договору на використання того чи іншого об'єкта може бути лише той об'єкт, на який є охоронний документ. Це не означає, що договір на використання будь-якого іншого результату науково-технічної творчості, не захищеного охоронним документом, укладатися не може. Предметом договору на використання може бути будь-який результат науково-технічної творчості — захищений і незахищений охоронним документом, але при цьому слід мати на увазі, що не захищений результат науково-технічної творчості може використовуватися і без договору з автором, і без виплати йому належної винагороди.Подібнідоговориусферінауково-технічноїдіяльності складаються, зазвичай, окремо — окремий договір на створення об'єкта промислової власності й окремий договір на використання цього об'єкта. Результат науково-технічної творчості не може стати предметом договору на використання до його відповідної кваліфікації належним державним органом

Споріднені вершини: