відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

сценарний

  • один із різновидів авторського договору. За своїм змістом сценарний договір значно ширший за постановочний. Сценарний договір — це договір про розробку технології здійснення твору (і не тільки сценічного), його режисури, визначення змісту, характеру та порядку дій. Отже, сценарний договір — це договір про створення сценарію для здійснення будь-якого задуманого масового видовища, кіно- або телефільму, радіо чи телебачення. Умови сценарію за загальним правилом визначаються у творчій заявці, що складається і затверджується замовником, де окреслюється основна ідея сценарію, визначаються сюжетна лінія, характеристики виконавців. У сценарії має бути викладено повний, детальний і послідовний опис дій, діалогів, вчинків тощо

Споріднені вершини: