відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

створення за замовленням і використання комп'ютерної програми

  • "договір, у якому одна сторона (програміст) зобов'язується створити комп'ютерну програму відповідно до вимог другої сторони (замовника) та в установлений строк. Специфічними умовами договорів даного типу є: • можливість перевідступлення авторського договору; • визначення типів персональних комп'ютерів, для яких може бути використана комп'ютерна програма, їх кількість і місцезнаходження; • права сторін на подальші модифікації й удосконалення; • кількість виготовлених копій; • забезпечення доступу до вихідного коду; • порядок використання твору третіми особами; • терміни та порядок навчання користувача; • інші особливі умови, які сторони визнають за необхідне передбачити"

Споріднені вершини: