відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

рекламний

  • "авторське право розглядається в двох аспектах: • питання правомірності використання вже існуючого твору для створення реклами; • питання порядку створення та використання об'єктів авторського права, що застосовується в рекламі. Стосовно творів це питання повністю розкривається через службову творчість і створення творів на замовлення. За загальним правилом, у договорі про надання рекламних послуг порядок створення та використання творів, які є частиною кінцевого рекламного продукту, визначається окремим розділом. Отже, має місце комплексний договір, в якому містяться як елементи авторського договору, так і договору про надання послуг"

Споріднені вершини: