відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

переробка твору одного виду в твір іншого виду

  • за таким договором автор надає іншій особі на умовах, передбачених договором, право переробити свій розповідний твір на драматичний чи на сценарій або навпаки, чи свій драматичний твір на сценарій чи навпаки

Споріднені вершини: