відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

Державний довідково-інформаційний фонд

  • сукупність усіх довідково-інформаційних фондів органів науково-технічної інформації і бібліотек країни, які взаємодіють при здійсненні довідково-інформаційного обслуговування


Супермножина:

Споріднені вершини: