відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

комерційної концесії

  • "договори, за якими одна сторона (правовласник) зобов'язується надати іншій стороні (користувачеві) за плату право користування відповідно до її вимог комплексом належній цій стороні прав із метою виготовлення та /або продажу певного виду товару та/або надання послуг. Термін «комерційна концесія» може трактуватися як комерційна уступка права на використання об'єктів інтелектуальної власності або комерційний дозвіл (аналогія — «ліцензія») на використання об'єктів інтелектуальної власності. Предметом договору комерційної концесії є право на використання об'єктів інтелектуальної власності, комерційного досвіду та ділової репутації. Див. також Майнові права інтелектуальної власності [розпоряджання майновими правами], [передання майнових прав]. Законодавець встановив ознаки договору комерційної концесії: • це право користування, а не передання прав. За договором комерційної концесії правовласник не втрачає своїх майнових прав інтелектуальної власності, а лише передає одне зі своїх майнових прав — право на використання об'єкта інтелектуальної власності іншій особі — користувачеві; • передача прав користувача здійснюється за оплату. Існує декілька форм виплати винагороди: - паушальний платіж; - початковий (авансовий) платіж, який сплачується частинами; - фіксовані періодичні платежі; - відрахування від виручки, отриманої1 користувачем; - взаємні нарахування на оптову ціну товару, що реалізується правовласником і користувачем; - винагорода за рекламу та просування товарів і послуг на відповідному ринку; - винагорода за специфічні послуги правовласника тощо"

Споріднені вершини: