відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

інформаційного забезпечення науково-технічної діяльності

  • "об'єктом договору на інформаційне забезпечення є документована на будь-яких носіях або публічно оголошувана вітчизняна та зарубіжна науково-технічна інформація. Підставою виникнення права власності на науково-тех нічну інформацію є: • створення науково-технічної інформації власними силами і за свій рахунок; • виконання договору про створення науково-технічної інформації; • виконання будь-якого договору, що містить умови переходу права власності на інформацію до іншої особи. Право власності на науково-технічну інформацію, створену за кошти державного бюджету, визначається державою як прийняттям загальних рішень, так і встановленням форм договорів між фінансуючим державним органом і виконавцем робіт зі створення науково-технічної інформації. Науково-технічна інформація, що є об'єктом права приватної власності або інших форм власності, може переходити до державної власності у разі передачі її до від- повідних державних банків даних, фондів або архівів на договірній основі. До договору на інформаційне забезпечення розробників об'єктів промислової власності схожі договори на здійснення патентного пошуку. Об'єктом даного договору є не лише патенти та охоронні документи, а й інші джерела інформації, що можуть містити в собі відомості про будь-який об'єкт. Це численні джерела — наукова та спеціальна література, дисертації, матеріали наукових конференцій, виставки тощо. Замовник патентного пошуку в договорі має визначити глибину цього пошуку. Ціна договору визначається угодою сторін"

Споріднені вершини: