відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

використання творів образотворчого мистецтва в кіно-та телефільмах

  • автори, твори яких увійшли як складова частина до аудіовізуального твору (тих, що існували раніше, такі створениху процесі роботи над аудіовізуальнимт вором) зберігають авторське право кожний на свій твір і можуть самостійно використовувати його незалежно від візуального твору в цілому, якщо договором з організацією, яка здійснює виробництво аудіовізуального твору, чи з продюсером аудіовізуального твору не передбачене інше. Твори образотворчого мистецтва можуть бути використані в аудіовізуальному творі лише на підставі договору з художником чи договіром близьким до договору художника з театром

Споріднені вершини: