відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

виконання науково-дослідних(НДР).дослідно-конструкторських (ДКР) і науково-технологічних робіт (НТР)

  • "договір, за яким підрядник (виконавець) зобов'язується провести за завданням замовника наукові дослідження, розробити зразок нового виробу та конструкторську документацію на нього, нову технологію тощо, а замовник зобов'язується прийняти виконану роботу й оплатити її. Договір може охоплювати весь цикл проведення наукових досліджень, розроблення та виготовлення зразків або його окремі етапи. Результати цих робіт часто бувають такі, що виконані на рівні винаходів чи інших об'єктів промислової власності і тому вони стають об'єктами правової охорони. Одночасно договори на виконання зазначених робіт є також необхідною передумовою створення об'єктів промислової власності, а також формою своєрідного замовлення на створення об'єкта промислової власності. Якщо у договорах на виконання ДКР і НТР цей результат можна ще певним чином передбачити, то в договорах на виконання НДР визначити, який результат можна очікувати внаслідок їх здійснення, сказати важко. Цей результат може бути абсолютно протилежний очікуваному. Але негативний результат також вважається виконанням договору. Негативний результат має розглядатися як один із можливих варіантів виконання договору та підлягає оплаті. Отже, у договорі на виконання НДР чи інших НТР предметом договору є творчий пошук, результат якого заздалегідь передбачити неможливо. Безумовно, сторони у зазначених договорах можуть і зобов'язані чітко формулювати основні вимоги, яким має відповідати наукова розробка, зразки чи технологія, що створюються відповідно до укладених договорів. Проте виконавці зазначених робіт напевне не можуть гарантувати досягнення очікуваних результатів. Зазначені договори, безперечно, за своєю юридичною природою є цивільно-правовими. Вони близькі до підрядних договорів, але між ними є істотні відмінності. Наведені чинники зумовлюють різний зміст прав та обов'язків цих двох типів договорів, а також різну відповідальність сторін. У договорах на виконання НДР за ризик неможливості одержати очікуваний результат відповідає замовник. У підрядних договорах ризик випадкової неможливості за передачу замовникові готового результату роботи відповідає підрядчик — немає результату, немає оплати. Ще одна досить важлива особливість договорів на виконання НТР полягає в тому, що у процесі виконання цих робіт можуть бути одержані результати, які можуть бути об'єктами права інтелектуальної власності, умови використання яких визначаються законодавством, а не договорами. Таких результатів одержати внаслідок виконання підрядних договорів неможливо. У договорах на виконання ДКР мають бути передбачені технічні параметри, яким відповідатиме та чи інша розробка. Предметом договорів на виконання НТР є не процес роботи, а її результат. Мета зазначених договорів — досягти бажаного результату й передати його замовникові. Результатами виконання НТР є також звіти про виконання наукових досліджень, зразки нового виробу, нової техніки, конструкторська документація до них, створення нової технології й інші науково-технічні досягнення. Дещо інша норма щодо ДКР. Якщо в процесі виконання зазначених робіт неможливо досягти передбачуваного договором результату, що настала не з вини виконавця, замовник зобов'язаний оплатити лише витрати виконавця "

Споріднені вершини: