відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

видавничий

  • "договір, укладений автором із видавцем, за яким автор або інша особа, яка має авторське право, передає або бере на себе обов'язок створити твір і передати його для видання чи перевидання, а видавництво зобов'язується розглянути поданий твір і в разі його схвалення випустити у світ та виплатити автору належну винагороду. Основні обов'язки сторін за видавничим договором: створення твору, передача його видавцеві для видання та видання твору в установлений строк. Видавничий договір має передбачати кілька строків: строк подання твору до видавництва, строк розгляду твору видавництвом і його схвалення чи відхилення. Видавничий договір може бути укладений: • на музичний твір об'єктом договору є ноти. В договорі визначається, в якому вигляді вони повинні бути подані автором (клавір чи партитура); • із укладачами різних збірників, перекладачами й іншими переробниками творів. Обсяг перекладу при укладанні договору замовлення визначається приблизно, після завершення перекладу остаточний обсяг уточнюється; • на твір образотворчого мистецтва — спочатку створюються у вигляді певного ескізу, а вже потім виготовляється оригінал. Тому при укладенні договору-замовлення на видання твору образотворчого мистецтва у ньому передбачається два строки — для подання ескізу та подання оригіналу. На видавництво покладається специфічний обов'язок — воно зобов'язане видати твір із дотриманням точного відтворення оригіналу. Будь-яке відхилення від оригіналу має бути погоджене з автором; • про депонування рукописів — договір має ту саму мету, що і видавничий договір — довести до відома громадськості про те чи інше досягнення у сфері інтелектуальної діяльності. Депонування означає передачу на зберігання. У тих випадках, коли твір має вузько спеціалізований характер і постала необхідність інформувати громадськість, депонування просто необхідне. Предметом договору про депонування рукописів можуть бути рукописи з рефератами статей, оглядів, монографій, збірників наукових праць, матеріали конференцій, з'їздів, нарад, семінарів, симпозіумів вузькоспеціалізованого характеру, які недоцільно ввдавати друкованим способом "

Споріднені вершини: