відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

про конфіденційність інформації

  • "договір, який укладається з покупцем відомостей з метою не дати йому можливість ще до укладення контракту розкрити принципи функціонування нової технології, організувати копіювання або обхід технологічного секрету і т. п. Посилання партнера на те, що договір про конфіденційність інформації не веде до підписання будь- яких угод, створення будь-якої спільної справи і т. д, свідчить про бажання отримання конфіденційної інформації без жодних зобов'язань і наміри про співпрацю. При підписанні договору про конфіденційність інформації необхідно враховувати таке: • Нерозголошення закритих відомостей необхідне на всіх етапах попереднього опрацювання НДДКР, маркетингу, підготовки та ведення переговорів. • Укладання договору про конфіденційність інформації без попередньої угоди (протоколу) про наміри неприпустиме. • Недопущення формулювання односторонніх або різних зобов'язань сторін в області розкриття конфіденційної інформації. • Відсутність визначення конфіденційної інформації в договорі. Нехтування цією вимогою може призвести до серйозних ускладнень у практиці реалізації угоди. • Розширене тлумачення поняття «конфіденційна інформація». Мається на увазі введення таких формулювань, які можуть дозволити одній зі сторін мати необгрунтовані переваги перед іншою. • Неправильне зазначення термінів дії договору. Деякі партнери пропонують у проектах договору обмежити термін їх дії (наприклад, до одного року) або автоматичного розірвання договору через малий термін та інші"


Супермножина:

Споріднені вершини: