відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

Державне управління інтелектуальною власністю

  • "система управління інтелектуальною власністю — система органів, повноважень і процедур, яка регулює процес набуття та здійснення прав на об'єкти інтелектуальної власності з метою подальшого забезпечення необхідного рівня їхнього правового захисту й отримання економічного результату. Це алгоритм управлінських функцій, послідовна реалізація яких здатна забезпечити раціональний (економічно ефективний) процес просування об'єктів інтелектуальної власності на ринок, а також узгодити інтереси розробника і споживача такого товару. В Україні до системи управління інтелектуальною власністю входять: центральний орган виконавчої влади з питань правової охорони інтелектуальної власності і сукупність експертних, наукових, освітніх, інформаційних та інших державних закладів відповідної спеціалізації, що входять до сфери управління Установи (Державна служба інтелектуальної власності України). Управління інтелектуальною власністю може відбуватися за різними системами: • фіскальна — заснована на відчуженні на користь держави виключних прав на охороноздатні результати науково-технічної діяльності, що створені на замовлення урядових відомств, і відшкодуванні витрачених бюджетних коштів; • університетська — забезпечує пріоритет виконавця (в особі наукових організацій і авторів) на одержання і використання виключних прав на результати науково-технічної діяльності; • промислова — орієнтована на пріоритет прав промислових компаній, що беруть участь разом із державою в частковому фінансуванні та використанні результатів НДЦКР; • ліберальна — припускає передачу виключних прав на результати науково-дослідних робіт виконавцю, відсутність державного контролю за витратою бюджетних коштів, виділених на науку, а також обмежена участь держави в прибутках виконавців і користувачів об'єктами інтелектуальної власності. У світовій практиці, в розвитку системи державного управління інтелектуальною власністю явно прослідковується тенденція поступового переходу від фіскальної моделі до ліберальної. Нині переважно застосовуються університетська і промислова модель, а також їхня комбінація. Див. також Державна служба інтелектуальної власності України "


Супермножина:

Споріднені вершини: