відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

господарський

  • засноване на угоді сторін і зафіксоване в спеціальному юридичному документі зобов'язальне правовідношення між господарюючими суб'єктами, що має змістом їх взаємні права й обов'язки в галузі здійснення їх господарської діяльності. Господарський договір характеризується особливим складом учасників, якими є організації, що здійснюють господарську діяльність, особливою спрямованістю, яка полягає в тому, що господарський договір призначений обслуговувати господарську діяльність таких суб'єктів, та поєднання організаційних і майнових елементів. Правовий режим господарського договору регулюється нормами Господарського кодексу України


Супермножина:

Споріднені вершини: