відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

патентно-інформаційна

  • "діяльність, спрямована на забезпечення зацікавлених фізичних та юридичних осіб відомостями про об'єкти промислової власності, що є результатами науково-технічних досліджень і проектно-конструкторських розробок, а також відомостями стосовно їх охорони, характеру й обсягу прав заявників і власників охоронних документів. Сукупність дій, спрямованих на задоволення потреб громадян, юридичних осіб і держави в інформації стосовно правової охорони об'єктів промислової власності, полягає в її збиранні, аналітико-синтетичній обробці, фіксації, зберіганні, пошуку та поширенні. Інформація є товаром, тобто інформаційна продукція та інформаційні послуги громадян і юридичних осіб, які займаються інформаційною діяльністю, можуть бути об'єктами товарних відносин, що регулюються чиним законодавством. Зв'язок між сферами патентної інформації, патентної документації та патентними дослідженнями характеризується: правовим характером даних, наявністю різних видів інформації, повнотою даних, новизною даних, вірогідністю даних, оперативністю даних, структурованістю даних, наявністю аналогічних даних, мовою даних. Цілі патентно-інформаційної діяльності: • визначення тенденцій розвитку техніки; • визначення рівня розвитку техніки; • відбір технічних рішень для охорони в якості винаходів (корисних моделей) у середині країни; • експертиза на охороноздатність об'єкта; • відбір винаходів (корисних моделей) для використання (у тому числі як прототипів); • визначення кон'юнктури відповідного ринку; • відбір винаходів для закордонного патентування; • експертиза на патентну чистоту (в деяких випадках контроль патентної чистоти); • обґрунтування умов продажу ліцензій; • обґрунтування доцільності купівлі ліцензій "


Супермножина:

Споріднені вершини: