відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

науково-технічна

  • "творча діяльність, спрямована на одержання та використання нових знань у всіх галузях техніки і технологій. Її основними формами (видами) є науково-дослідні, дослідно-конструкторські, проектно-конструкторські, технологічні,пошукові та проектно-пошукові роботи, виготовлення дослідних зразків або партій науково-технічної продукції, а також інші роботи, пов'язані з доведенням наукових і науково-технічних знань до стадії практичного їх використання; • результати науково-технічної діяльності — документально зафіксовані відомості, які містяться в науково-дослідних, дослідно-конструкторських і технологічних працях прикладного характеру, стосовно виробів, технологічних процесів і матеріалів, призначених для використання у наукових дослідженнях, у виробничих процесах за їх експлуатації або застосування"


Супермножина:

Споріднені вершини: