відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

наукова

  • "вид цілеспрямованої творчої людської діяльності, пов'язаної з вивченням навколишньої дійсності з метою виявлення особливостей, закономірностей і законів, властивих досліджуваним об'єктам, і використання отриманих знань на практиці. Основними її формами є фундаментальні та прикладні наукові дослідження. Особливостями наукової діяльності є: • результати наукової праці є науковою інформацією (нове фундаментальне знання) про техніку та технології; • наукова праця є творчою не тільки за методами проведення досліджень, а й за отриманим результатом; • неможливість заздалегідь точно визначити кінцевий результат і з більшою достовірністю оцінити затрати часу на його досягнення, що багато в чому визначає індивідуальний характер досліджень; • науковій праці притаманна низка специфічних рис: - імовірнісний характер і ризик; - унікальність і неповторність; - новизна й оригінальність виконуваних робіт"


Супермножина:

Споріднені вершини: