відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

картографічна і топографо-геодезична

  • наукова, виробнича, управлінська й інша діяльність юридичних і фізичних осіб, спрямована на вивчення параметрів фігури Землі, створення державної астрономо-геодезичної і гравіметричної мереж України, геоінформаційних систем, топографічних і кадастрових карт (планів)


Супермножина:

Споріднені вершини: