відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

в області захисту інформації

  • "мається на увазі діяльність суб'єкта підприємництва з виробництва та серзахисту інформації вісного обслуговування систем і засобів, виконання робіт, надання послуг, що забезпечують технічний захист інформації за договорами, які можуть включати в різних поєднаннях: • дослідження та атестацію технічних засобів, призначених для передавання, обробки, зберігання мовної інформації з обмеженим доступом і допоміжних засобів і систем, а також автоматизованих систем і засобів обчислювальної техніки, в яких циркулює інформація з обмеженим доступом; • дослідження та атестацію засобів технічного захисту інформації — апаратури, програмних продуктів, апаратно-програмних комплексів і систем, що забезпечують безпеку інформації з обмеженим доступом, а також інформації, захист якої гарантується державою, в засобах і мережах її формування, перетворення, передачі, відображення та зберігання; • атестацію, перевірку виділених приміщень на наявність каналів витоку мовної інформації з обмеженим доступом; • атестацію, перевірку виділених приміщень, технічних засобів спеціального і загального призначення на наявність закладних пристроїв, призначених для знімання інформації з обмеженим доступом акустичними та іншими каналами; • атестацію, перевірку виділених приміщень на наявність каналів витоку інформації шляхом приймання й аналізу побічних електромагнітних випромінювань і наводок; • виробництво захищених засобів, засобів технічного захисту інформації, включаючи апаратно-програмні; • установку, монтаж, наладку захищених засобів, засобів технічного захисту інформації на об'єктах замовника; • створення, впровадження і супроводження програмних засобів технічного захисту інформації у засобах обчислювальної техніки та автоматизованих мережах"


Супермножина:

Споріднені вершини: