відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

як об'єкт промислової власності

  • основою для дослідження дизайну як об'єкта промислової власності є теза про те, що промисловий зразок за своєю природою є двоїстим об'єктом: його образотворча сутність — з авторського права, а юридичні включення в господарську діяльність здійснюються відповідно до патентного права


Супермножина:

Споріднені вершини: