відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір

  • сукупність офіційних відомостей про реєстрацію авторського права на твір та факт і дату оприлюднення твору (за наявності), що постійно зберігаються на електронному та паперовому носіях. Реєстр веде Державна служба інтелектуальної власності


Супермножина:

Споріднені вершини: