відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

об'єктів промислової власності

  • сукупність офіційних відомостей про об'єкти промислової власності, яким надається правова охорона в Україні на підставі їх державної реєстрації у порядку, встановленому законодавством, які постійно зберігаються на електронному та/або паперовому носіях. На зареєстровані об'єкти промислової власності видаються патенти або свідоцтва. Реєстри ведуться окремо на кожний об'єкт промислової власності, формуються Державною службою інтелектуальної власності


Супермножина:

Споріднені вершини: