відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

штаму мікроорганізму

  • "поміщення штаму мікроорганізму на зберігання в офіційно визнану колекцію мікроорганізмів. Депонування штаму мікроорганізму з метою патентної процедури вважається таким, що відбулося, якщо воно здійснено в депозитаріях України. Якщо заявник є іноземною особою чи особою, що проживає або має постійне місцезнаходження поза межами України, або якщо даний штамм мікроорганізму не може бути задепонованим у депозитаріях України, то депонування здійснюється у будь-якій установі, яка має статус міжнародного органу з депонування відповідно до Будапештського договору про міжнародне визнання депонування мікроорганізмів із метою патентної процедури. Потреба в процедурі депонування відпадає, якщо для здійснення винаходу (корисної моделі), що заявляється, можливе використання не конкретного штаму, а цілого ряду штамів певного виду мікроорганізмів, тобто є можливість вибору його з будь-якого роду або виду мікроорганізмів. Потреба в депонуванні може відпадати, якщо доступність штаму для суспільства може бути гарантованою у випадках, якщо: • мікроорганізми широко розповсюджені в науковій практиці; • мікроорганізми є таксономічними еталонами (типові, нетипові штами); • штами можна одержати чи ізолювати за допомогою відповідних експериментів; • штам уже депонований у офіційних депозитаріях України, в зв'язку з патентуванням інших винаходів (корисних моделей) чи промисловим впровадженням, і на нього є свідоцтво про депонування. "


Супермножина:

Споріднені вершини: